Xuất khẩu tôm dự báo đạt 3.3 tỷ USD trong năm 2016
Category:

<meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=/ailvietnam/?ref=aymt_homepage_panel&_fb_noscript=1″ /> Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Nguyễn Xuân Cường cho biết, xuất khẩu tôm sẽ đạt kết quả tương đối tốt với giá trị trên…

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA
Category:

Trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì việc buôn bán, giao thương  hàng hóa hàng hóa qua lại giữa các nước trong khu vực và thế giới…