Nhân viên kinh doanh (Sales Executive)

NHÂN VIÊN KINH DOANH (FORWARDER – LOGISTICS) 💦 Số lượng:  05 người 😍 Thu nhập hấp dẫn từ 7 – 10tr/tháng 📩 Cách thức ứng tuyển: Ứng tuyển nhanh tại https://www.timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-forwarding-logistics-ho-chi-minh-4396171.html Hoặc gửi…