Câu hỏi thường gặp

Bạn có vấn đề cần trả lời?

Bộ qui tắc này qui định ai có những trách nhiệm gì, ai thanh toán khoản gì, khi nào thì rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua, khi nào thì giao hàng, cũng như những vấn đề như bảo hiểm, làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, và việc phân bổ các chi phí liên quan đến việc giao hàng.

Trường hợp công ty mua hàng hoá của một doanh nghiệp ở nước ngoài, nhưng không nhập khẩu vào Việt Nam mà bán thẳng cho khách hàng ở nước thứ ba, như vậy hàng hoá nói trên không được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tại Việt Nam nên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Khi giao hàng cho bên mua thứ ba, công ty phải lập hoá đơn để làm cơ sở kê khai doanh thu, dòng thuế giá trị gia tăng không ghi.

Để được hạch toán giá vốn hàng bán cho doanh nghiệp thứ ba vào chi phí hợp lý thì ngoài chứng từ thanh toán tiền, công ty còn phải kèm theo bản gốc hoá đơn, chứng từ mua hàng do doanh nghiệp thứ nhất bán hàng cung cấp cho công ty, đồng thời phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định của Luật kế toán.

Giải pháp Logictics nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn?