Kho bãi

Kho bãi là một trong các yêu tố quan trọng trong giải pháp Logistics của công ty AIL, bao gồm kiểm tra hàng nhập, nhận hàng hoá, lưu kho, chọn và đóng gói và vận chuyển – một phần trong dây chuyền cung ứng của chúng tôi.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp
 • Kiểm soát việc tiếp nhận hàng hoá thông qua các mẫu phiếu tiếp nhận.
 • Kiểm tra hàng tồn kho.
 • Gom hàng.
 • Dịch vụ Logistics tại kho.
 • Giám định hàng hoá theo yêu cầu khách hàng.

Giá trị gia tăng về Logistics

Dịch vụ chúng tôi cung cấp
 • Xây dựng đơn hàng.
 • Đóng gói.
 • Đóng gói lại.
 • Gom hàng.
Lợi ích chúng tôi mang đến cho khách hàng
 • Tìm nguồn cung ứng địa phương.
 • Giảm thiểu chi phí logistics.
An toàn
Nhanh chóng
Hỗ trợ 24/7