Nghiệp vụ giao nhận vận chuyển
Dịch vụ hàng không Công ty AIL cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không "door to door" cho tất cả các lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Với kinh nghiệm...