Hệ thống REX là gì?
Category:

Registered Exporter System (hệ thống REX) là một hệ thống chứng nhận xuất xứ hàng hóa dựa trên nguyên tắc tự chứng nhận. Xuất xứ hàng hóa được tuyên bố bởi chính các…

FREE ON BOARD TO DELIVERED DUTY PAID
Category:

FOB to DDP Ngành vận tải biển và đặc biệt là ngành vận tải quốc tế có một danh sách các hướng dẫn đã được Phòng Thương mại Quốc tế phát triển để…